SKY Payment

ช่องทางการชำระเงิน

1.) โอนเงินทาง ATM หรือ เคาน์เตอร์ ธนาคาร

2.) ชำระผ่านบัตรเครดิตที่สถาบัน

3.) ชำระเงินออนไลน์ คลิ๊กลิงค์นี้เพื่อชำระค่าคอร์สเรียนที่ Sky Project https://pay.sn/skyproject  

4.) ชำระเงินสดที่สถาบัน

การแจ้งผลการชำระเงิน

Download ผลการชำระเงิน กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน  

หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารหรือ ATM กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in หรือ Slip

พร้อมระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มาที่ โทรศัพท์หมายเลข 081-938-5551

หรือแนบหลักฐานส่งมาที่ Line@ : @thaiskyprojects หรือ E-mail : thaiskyprojects@gmail.com